An NGO coalition campaigning for a decent minimum wage

The Campaign for a Decent Minimum Wage, which we are fully supporting, believes that workers are entitled to receive decent wages for their work, which is currently not the case. Thus, a raise in the minimum wage is about more justice to workers, and not solely workers on a minimum wage.

Such an increase will create pressure for a raise in other low wages, meaning that more workers will start receiving a decent wage.

In the coming months the Campaign will be visiting several localities and workplaces around Malta to explain and discuss our proposal for an increase in the minimum wage. The initiative was launched in Valletta on 11 March.

Il-proposta ewlenija li qed tiġi mressqa mill-Kampanja Paga Minima Diċenti hi li l-paga minima tiżdied bi 11%, imqassma fuq tliet snin (3.5% fis-sena), minbarra ż-żieda tal-COLA.

Aħna nemmnu bis-sħiħ li tiżdied il-paga minima hija att ta’ ġustizzja soċjali li se twassal għal distribuzzjoni iktar ġusta tal-ġid u r-riżorsi.

Huwa dritt bażiku tal-ħaddiema li jitħallsu paga diċenti għall-ħidma tagħhom. Din iż-żieda toħloq ukoll pressjoni sabiex pagi baxxi oħra jogħlew bl-istess ammont, u b’hekk iktar ħaddiema jkollhom paga diċenti.

Several organisations and individuals are involved in the Campaign for a Decent Minimum Wage. The organisations participating in the Campaign are:

aditus foundation, Alleanza Kontra l-Faqar, Caritas, Forum Bormliż, Integra Foundation, Koperattiva Kummerċ Ġust, Malta Humanist Association, Malta Microfinance, Mid-Dlam għad-Dawl, Millennium Chapel, Moviment Graffitti, Paulo Freire Institute, Peace Lab, The Critical Institute, Third World Group and Żminijietna – Voice of the Left.

Follow the Campaign’s Facebook page for updates!